องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายเยื้อ  เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่
ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ

ผู้เยี่ยมชม: 143