ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดบริเวณไร่นายจักร สุขผล ถึงบริเวณไร่นายวัลภพ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดบริเวณบ้านนายดาว คาทาสี ถึงบริเวณบ้านนายอำนวย ราชวัฒฐา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดบริเวณไร่นายวิฑูรย์ นวนละออ ถึงบริเวณไร่นางบุญชู เถื่อนถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี