แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

ซื้อจัดซื้อชุดตรวจโควิดตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง