ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHTและนมพาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝายน้ำลาด หลังโรงเรียนห้วยใหญ่ ถึงนานายอนันท์ ทองนาค หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลิศ เถื่อนถ้ำ ? บ้านนายเขียว บุญชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง