ประกาศราคากลาง

ซื้อจัดซื้อชุดตรวจโควิดตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง