klang thungthachang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดบริเวณไร่นายจักร สุขผล ถึงบริเวณไร่นายวัลภพ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี