มอบหมายให้พนักงาน ให้จัดเตรียมศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้มอบหมายให้พนักงาน ให้จัดเตรียมศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ปรับปรุงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทห้วยใหญ่ กับ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง เพื่อรองรับการประชาชนผู้กักตัว ภายในตำบลทุ่งท่าช้าง และตำบลห้วยใหญ่