จัดเตรียมงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร และ ชป. กร. พัน. รพศ. ศสพ. ขุนอาสา ๕๒๒ มอบสิ่งของให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 09.00 #นายวินัย_แป้นซื่อ_นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างร่วมกับเกษตร (ศพก.) อำเภอสระโบสถ์ และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่”Field day” ณ วัดทุ่งท่าช้าง
(เวลา) 11.00 ร่วมกับกองทัพบกห่วงใยประชาชน ชป. กร. พัน. รพศ. ศสพ. ขุนอาสา ๕๒๒ มอบสิ่งของให้กับผู้พิการและติดเตียงในตำบลทุ่งท่าช้างร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
(เวลา) 15:00 ตรวจเยี่ยม จุดบริการและศูนย์ CI ให้กำลังใจผู้กักตัว และดูแลซ่อมแซมระบบประปาและไฟฟ้าในศูนย์ CIให้สามารถใช้งานได้ปกติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *