ออกเยี่ยมบ้าน ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 09:00 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ศพด.อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้ออกเยี่ยมบ้าน ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(เวลา) 10:30 ลงพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.5 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ ร่วมงานกับทีมกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้า จาก อบต.นิยมชัย การไฟฟ้าสระโบสถ์ที่มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย …

ดูเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *