ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง-ส.อบต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *