ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง และพื้นที่หมู่ ๑,๒,๕ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *