ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ๒๕๖๕

วัน จันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะมอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง จำนวน ๙ ครัวเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง จำนวน ๘ ครัวเรือน ตามโครงการแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *