โครงการ Big Cleaning Day ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *