โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ณ วัดทุ่งท่าช้าง โดยนายน้อย เถื่อนถ้ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างเปิดงานโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้มีการประสานความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสระโบสถ์ ในการดำเนินกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *