โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕
เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับวัคซีน ณ จุดบริการตามวันและเวลาที่กำหนด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *