โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ได้ลงพื้นที่ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมาและแมว ณ วัดอัมพุมัญญาราม หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *