โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
▶️กิจกรรมการแสดงผู้สูงอายุ
▶️กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย
▶️กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี “สูงวัย ใสปิ๊ง”
▶️กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี ณ วัดสามแยกมาเจริญ วัดอัมพุมัญญาราม และวัดทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *