แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้าง และมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๐.๐๐ น. #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้ลงพื้นแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) ๑๑.๐๐ น. นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ ATK มอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
(เวลา) ๑๑.๓๐ หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้า และกรมทางหลวงชนบทในการขยับขยายเสาไฟฟ้า เพื่อทำการขยายถนนทางหลวงชนบท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *