แจกของ ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่  16 ก.คก. 2564 นายก อ.บ.ต. ทุ่งท่าช้าง แจคของให้กับชาวบ้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *