แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

แกลเลอรี่

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งท่าช้าง

เยี่ยมบ้านผู้พิการ_๒๑๐๖๒๑_4

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

แกลเลอรี่

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งท่าช้าง

S__3506186