การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เตรียมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุดหมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักบุ้ง และจัดประชุมประชาคม ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อเตรียมจัดทำขอเสนอแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.๒๕๖๕

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๔:๐๐ น. นายวินัย แป้นชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย เลขาฯ รองปลัดฯและสมาชิกหมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักบุ้ง เตรียมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุด
(เวลา) ๑๖.๓๐ น. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและรองปลัดฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อเตรียมจัดทำขอเสนอแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *