เตรียมปรับปรุงแก้ไขถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง ซ่อมแซมเส้นทาง ตำบลห้วยใหญ่ และเตรียมความพร้อมในการสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

วัน พุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

⏱ ๑๔.๐๐ น. นายกฯพร้อมด้วย รองปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินการและเตรียมปรับปรุงแก้ไขถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง ซ่อมแซมเส้นทาง ตำบลห้วยใหญ่ และเตรียมความพร้อมในการสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *