ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ในเขตพื้นที่หมู่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ และพื้นที่หมู่ ๔,๖,๗ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *