วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏱๑๐.๐๐ น.นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๑๐.๐๐ น.นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *