โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1ตำบลห้วยใหญ่

เมื่อ วันที่5ก.ย.2564 นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ ม.1 ตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาถนนเกิดการยุบตัวบริเวณฝายวังกระทะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1ตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ม.2,3,4,7 ตำบลห้วยใหญ่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *