วันที่ 3 สิงหาคม 2564 มอบชุดยังชีพ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดย นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (รายใหม่) ที่กักตัวอยู่บ้าน (HQ) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง (ต.ทุ่งท่าช้าง,ต.ห้วยใหญ่) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *