รับส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 มายังศูนย์พักคอยที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้จัดเตรียมไว้

วันที่ 24 กค 64 โดย นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้มอบหมายให้นำผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ภายในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ รับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดเตรียมเอาไว้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง เพื่อรอรับการรักษาจากโรงพยาบาลสนามต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.