วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการรวมกลุ่มของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลทุ่งท่าช้าง กับตำบลห้วยใหญ่ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้า OTOP ต่อไป มีกลุ่มเข้าร่วมมากมาย เช่น กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าขาวม้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอเสือกก กลุ่มสานกระติ๊บ กลุ่มขนมโบราน (ข้าวโป่ง) (ขนมปิ๊ง) (ขนมถาดโบราณ) และก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณ เป็นต้น

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการรวมกลุ่มของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลทุ่งท่าช้าง กับตำบลห้วยใหญ่ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้า OTOP ต่อไป มีกลุ่มเข้าร่วมมากมาย เช่น กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าขาวม้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอเสือกก กลุ่มสานกระติ๊บ กลุ่มขนมโบราน (ข้าวโป่ง) (ขนมปิ๊ง) (ขนมถาดโบราณ) และก๋วยเตี๋ยวผัดไทยโบราณ เป็นต้น