ลงพื้นที่ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน อังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
📌ลงพื้นที่ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *