ลงพื้นที่ในการเตรียมจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.๒๕๖๕

วัน พุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๔:๐๐ น. นายวินัย แป้นชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยประธานสภา เลขานุการฯ และรองปลัดฯ ลงพื้นที่ในการเตรียมจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *