ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ

เวลา 15.00 น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมกับ รองนายกฯ เลขานุการ และพนักงาน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพตำบลห้วยใหญ่ ให้แก่ผู้เสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *