ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟทาง เส้นทางทุ่งท่าช้าง-ห้วยใหญ่

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
⏱เวลา ๑๑:๐๐น.นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยท่านประธานสภา
ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟทาง เส้นทางทุ่งท่าช้าง-ห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *