ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาบริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ และดำเนินการซ่อมต่อท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
⏱เวลา ๑๖:๓๐ น.นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง
ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาบริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ และดำเนินการซ่อมต่อท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *