ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง และเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

วัน จันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๑๓.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱ ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่
⏱ ๑๕.๐๐ น. ทีมงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *