ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาจุดเจาะบ่อบาดาลและที่ตั้งแทงค์ประปาพร้อมตู้กดน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง และประชุมประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ ดำเนินการโดยรถขุดอย.๓ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า

วัน พุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๐.๓๐ น. นายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างและเจ้าหน้าที่กรมซับบาดาลน้ำ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาจุดเจาะบ่อบาดาลและที่ตั้งแทงค์ประปาพร้อมตู้กดน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง
(เวลา) ๑๑.๐๐ น. นายน้อย เถื่อนถ้ำและนางรสริน อินทร์วิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ ดำเนินการโดยรถขุดอย.๓ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า
(เวลา) ๑๑.๐๐ น. นายกฯ มอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา และเดินท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *