ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากบ้านเรือนที่ประสบวาตภัย

วัน พุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย นายณฤพน พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากบ้านเรือนที่ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เหตุเกิดเมื่อเวลา ๐๐.๓๐ น. สิ้นสุดภัยเมื่อ ๐๓.๓๐ น. ซึ่งมีประชาชนในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ได้รับความเสียหายรวม 18 ครัวเรือน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *