ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสระโบสถ์ ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าให้ สะดวกในการติดตั้ง Photo switch AC 220V สวิทซ์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ จับแสง ม.2 ทุ่งท่าช้าง และ ม.3 ห้วยใหญ่

วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
🕰 ๑๗:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยท่านสมาชิก ม.3/ ผู้ใหญ่ ม.3
ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสระโบสถ์ ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าให้ สะดวกในการติดตั้ง Photo switch AC 220V สวิทซ์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ จับแสง ม.2 ทุ่งท่าช้าง และ ม.3 ห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *