ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๑๑.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายฯ สมาชิก และพนักงาน ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *