ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้พิการ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ฯ พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้พิการ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่