ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๕.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มอบหมายให้ สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *