ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ยากจนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วัน อังคาร ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱ ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย กลุ่มมูลนิธิปันน้ำใจ และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ยากจนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *