ลงพื้นที่ฝาย ม.3 ต.ห้วยใหญ่เตรียมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการกักตัว

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
🕰๑๔:๐๐ น.นายวินัย แป้นชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ฝาย ม.3 ต.ห้วยใหญ่ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการ และ ท่านรองปลัด เตรียมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
🕰๑๔:๐๐ น. มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการกักตัว ต.ห้วยใหญ่ พร้อมด้วยท่านสมาชิก และ ท่านผู้ใหญ่ และทีมงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *