ลงพื้นที่ปรึกษา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และตรวจสอบงานในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

น อังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๑๐.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองปลัดฯ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ปรึกษา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในการสร้างสะพานเพื่อที่จะระบายน้ำให้ทันทันท่วงทีในสถานการณ์น้ำไหลหลาก และตรวจสอบงานในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
⏱ ๑๕.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยรองนายก เลขาฯ และสมาชิกฯ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *