ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์ CI โรงเรียนทุ่งท่าช้าง และร่วมถวายเพลพระ วัดป่าโพธิขิกยธรรม

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 09:00 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์ CI โรงเรียนทุ่งท่าช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการกักตัวของผู้ติดเชื้อ และเสี่ยงสูง
(เวลา) 10:30 ร่วมถวายเพลพระ วัดป่าโพธิขิกยธรรม บ้านร่องเพกา หมู่ที่ 11 ตำบลสระโบสถ์ฟังโอวาทคำสอนที่พระคุณเจ้าท่านได้อำนวยอวยพรชัยให้กับนางสาวอภิสรา เกษอินทร์นายอำเภอสระโบสถ์ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่อำเภอท่าหลวง
(เวลา) 13.30 ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจกับตัวแทนนางรำกิจกรรม ซ้อมรำบวงสรวงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(เวลา)16.30 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ในตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *