ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสกับผู้ประสบปัญหาบ้านทรุดโทรม ณ หมู่ที่ ๒ กับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱เวลา ๑๑.๓๐ น. นำโดย นายน้อย เถื่อนถ้ำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และ นางรสริน อินทร์วิลัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสกับผู้ประสบปัญหาบ้านทรุดโทรม ณ หมู่ที่ ๒ กับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *