ลงพื้นที่ตรวจสอบ และซ่อมแซมท่อประปาแตก บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน พุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(เวลา) ๑๗.๓๐ น. นายกฯ มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ และซ่อมแซมท่อประปาแตก บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *