ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อดำเนินการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลทุ่งท่าช้าง และนำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับวัดห้วยใหญ่ วัดสามแยกมาเจริญ และวัดกุ่มสูง

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๑๐.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมกับรพ.สต.ห้วยใหญ่ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
⏱ ๑๑.๓๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และ อสม. ได้นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับวัดห้วยใหญ่ วัดสามแยกมาเจริญ และวัดกุ่มสูง เพื่อไว้บริการประชาชนที่มาทำบุญ ปฏิบัติธรรมที่วัดเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา
⏱ ๑๖.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วยรองนายกฯ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อดำเนินการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลทุ่งท่าช้าง
⏱ ๑๖.๐๐ น. มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาขึ้นแทงค์น้ำบริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *