ลงพื้นที่ตรวจสอบงานท่อประปาและรางระบายน้ำในชุมชน

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๑๔.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานกองช่างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานท่อประปาและรางระบายน้ำในชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *