ลงพื้นที่ตรวจสอบงานขุดลอกคลอง ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่กักตัว

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
(เวลา) 10:00 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบงานขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) 13.30 ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โครงการให้ความรู้เรื่องการเกษตร กิจกรรมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
(เวลา) 16.00 นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *