ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติฝนตกลมแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติฝนตกลมแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย